اس ام اس های مرتبط با کلمه کودکی

هیچ وقت به قرار نمی رسم !
در من کودکی بی قرار
همیشه پله برقی های ِ جهان را عکس سوار می شود …

گذشت و گذشت !
تا بزرگ شدیم و دیدیم که بزرگی هیچ کس شبیه رویای کودکی اش نشد

tanha ( تنها-اهر ) در

اس ام اس فلسفی

کاش می توانستم
دلتنگی های نبودنت را شماره کنم
مانند عیدی های کودکی هایم
و صدای مادر را بشنوم :
“آنقدر نشمار … کم می شود !”
و من باور کنم
و باز دلتنگی هایم را شماره کنم تا کم شود
کاش باور کنم

کودکی کیفِ مرا دزدید ، گفتم صبر کن
هرچه دارم مالِ تو ، عکسی که در آن هست ، نه

navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

اگر بیایی
زشوق
چو کودکی
ایستاده بر پنجه ی پا
در آغوش میکشم و میبوسم
روی ماه خدا !

0 0 19

از همان زمان کودکی هرکه را دوست داشتیم ، وقت رفتنش که میشد یا بی خبر میرفت یا با وعده ی دروغ برگشتنِ زود رهایمان میکرد ! که ناراحت نشویم یا شایدم مانع رفتنش نشویم ! از همان کودکی به ما یاد میدادند آنکه دوستش داری رفتنش ناگهانی است ، بی خبر است ، ما چرا نمیخواهیم این را یاد بگیریم ،
نمیدانم …

4 1 44

خنده های تو
کودکی ام را به من می بخشد
و آغوش تو
آرامشی بهشتی
و دست های تو
اعتمادی که به انسان دارم
چقدر از نداشتنت می ترسم

کودکی که لنگه کفشش را دریا گرفته بود روی ساحل نوشت :
دریا دزد کفش های من
مردی که از دریا ماهی گرفته بود روی ماسه ها نوشت :
دریا سخاوتمند ترین سفره ی هستی
موج آمد و جملات را با خود شست تنها برای من این پیام را گذاشت که : برداشت های دیگران در مورد خودت را در وسعت خویش حل کن تا “دریا” باشی

گُم ات کردم …
مانند لبخندی در عکس های کودکی ام

navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

قهر قهر تا روز قیامت
کاش میشد بچگی را زنده کرد
کودکی شد کودکانه گریه کرد
شعر قهر قهر تا قیامت را سرود
آن قیامت که دمی بیشتر نبود
فاصله با کودکی هامان چه کرد
کاش میشد بچه گانه خنده کرد

تنگ شده است دلم برای کودکی هایم و اشک هایی که بند می آمد ، با یک آب نبات چوبی !

2 0 34

زندگی را نخواهیم فهمید اگر از همه گل های سرخ دنیا متنفر باشیم فقط چون در کودکی وقتی خواستیم گل سرخی بچینیم خاری در دستمان فرو رفته است

3 0 22

خداوندا …
اراده ام را به کودکی بازگردان
همان زمان که برای یکبار ایستادن
هزار بار می افتادم اما ناامید نمیشدم

دنیای کودکی ام سرشار از طنین دل انگیز توست ، تمام خاطرات کودکی ام را خط به خط با نام تو نوشته ام و همیشه تو را می ستایم
روزت مبارک مادرم

در جوانی ، آنقدر پیرم که هرجا می روم
کودکی با دست ، جایش را تعارف می کند !

navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

نکند قاصدکی را که برایم فرستادی بازیچه دست کودکی بازیگوش شده که اینچنین دل تنگم بی خبر مانده ؟

2 0 24

“قایم باشک” دوران کودکی ، تمرینی بود برای جدایی این روزها !
کاش پیدایت کنم همبازی زندگیم

1 2 32

ثانیه های انتظار پشت چراغ قرمز را تاب بیاور
شاید که دارند آرزوی کودکی دست فروش را برای یک دقیقه کاسبی بیشتر برآورده می کنند

3 0 30

جای تو خالیست …
خالی تر از سفره ی دل کودکی که تازه متولد شده است

6 0 20

زندگی خانمها سه مرحله دارد
۱ – کودکی
۲ – جوانی
۳ – چقدر خوب موندی !

5 0 41