• پیام مدیر :
  • تنها نظرات مربوط به اس ام اس تایید خواهند شد
  • اس ام اس های ارسالی کاربران ویژه بدون نیاز به تایید و ویرایش در سایت نمایش داده می شوند

اس ام اس های مرتبط با کلمه تهمت

توجیه المسائل بعضی ها
غیبت … تو روشم میگم !
تهمت … همه میگن !
دروغ … مصلحتی !
رشوه … شیرینی !
ظلم … حقشه !
مال حرام … پیش سه هزار میلیارد چیزی نیست !
ربا … همه میخورن !
نگاه به نامحرم … یه نگاه حلاله !
مجلس حرام … یه شب که صد شب نمیشه !

تمام مزرعه را مترسک ها خوردند ، بیچاره کلاغ ها که زیر بار تهمت سیاه شدند !

هرکه فرهاد شود در ره عشق
همه کس در نظرش شیرین است !
تهمت کفر به عاشق نزنید
عاشقی پاک ترین آیین است !

navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

تهمت مثل زغال است ، اگر سوزاند سیاه می کند