اس ام اس های مرتبط با کلمه تهمت

تمام مزرعه را مترسک ها خوردند ، بیچاره کلاغ ها که زیر بار تهمت سیاه شدند !

1 1 44

هرکه فرهاد شود در ره عشق
همه کس در نظرش شیرین است !
تهمت کفر به عاشق نزنید
عاشقی پاک ترین آیین است !

1 0 33
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

تهمت مثل زغال است ، اگر سوزاند سیاه می کند

0 5 50