تنهایی خیلی خوبه اما …
دو نفرش !

6 3 71

دردی که انسان را به سکوت وا میدارد
بسیار سنگین تر از دردی است که انسان را به فریاد وا میدارد
و انسان ها فقط به فریاد هم می رسند نه به سکوت هم !

0 0 15

پناهم ده
میان بازوان خویش
به یک آغوش امن و گرم محتاجم !

0 0 13

قوت غالب این روزهایم
غم دوری توست
و پدرم چه بی خبر …
فطریه ی مرا به گندم حساب می کند !

0 0 15

میگن عقل که نباشه
.
.
.
عمه در عذابه

هوس کردم
چنان گیج شوم از تو
چنان مست شوی از من
زمین سرگیجه بگیرد
که چرا ما دو دیوانه
عاشق هم هستیم !

1 0 15

هیس !
بین خودمان باشد …
من هنوز تو را یواشکی دوست دارم

0 4 31

سکوت کن …
فرقی نمیکند
از روی رضایت باشد یا دلخوری !
این مردم از سکوت
کمتر داستان می سازند

1 0 24

خود را جستن …
در دنیایی که از آن تو نیست ، بیهوده است

0 1 11

کوه میشوم برایت !
یک بار بگو دوستت دارم
تا هزار بار تکرارش کنم

1 1 22

تا نگاهم میکنی
دلم سریع “حمد و سوره” میخواند
بیچاره می فهمد ، فاتحه اش خوانده است !

0 0 22

مخاطب خاص …
اگه بیشعور بازی در نمیاوردی الان بچمون داشت روزه کله گنجیشکی میگرفت
بی وجدان

خداوند دوری را آفرید تا لحظه های دیدار زیباتر شوند ، به یاد روزهای قشنگ دیدارت

0 2 50

تجسم کن
کنارت باشد
شب قبل از خواب
نگاهش کنی
تا مطمئن شوی که هست
که می ماند
صبح که بیدار شوی هم
هنوز هست
بهشت همین است دیگر مگر نه ؟

0 1 50

به دنبال ظواهر نرو ، شاید فریب بخوری
به دنبال ثروت نرو ، این هم ماندنی نیست
به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند
چون فقط یک لبخند می تواند
شب سیاه را نورانی کند
کسی را پیدا کن که دلت را بخندان

1 0 19

بیمِ خواب آلودگی دارد مسیرِ مستقیم
راه اگر پرپیچ و ناهموار باشد بهتر است

0 0 26
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس فلسفی

شاهزاده ای با اسب سپید را نمی خواهم
تو بیا !
با پای پیاده
خودت می دانی که …
آن نگاه پاکت مرا بس است
بگو …
چه فایده ای دارد آرامش ؟
وقتی دلیلش آغوش تو نباشد
چه فایده ای دارد خوشبختی ؟
وقتی که معنایش تو نباشی
این حوالی …
اسب و سوار بسیار است
ولی من …
صدای پای تو را بیشتر دوست دارم

0 3 37
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

مقصد مهم نیست
حتی خود سفر هم چندان مهم نیست
اونی که خیلی مهمه همسفره
به هر کسی هم نمیشه گفت مخاطب خاص
پس شکر گزار باش که همسفرت خداس

0 0 23

عاشقانه های من کوتاه است
اما …
نگاه تو
نبض احساس شعر من است
و شهد نگاهت را فقط واژه های شعر من خواهند فهمید

1 0 25

وقتی کنارمی ، جایی برای ِ هیچ شتابی نیست
مقصد ، همین حضور من و توست

1 1 29

شخصی به بودا گفت “من خوشبختی می خواهم”
بودا پاسخ داد : نخست “من” را حذف کن که حکایت از نفس دارد
سپس “میخواهم” را حذف کن که حکایت از میل و خواسته دارد
اکنون آنچه که با تو باقی می ماند خوشبختی است !

0 0 27
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس فلسفی