خوابهایم بوی تن تو را میدهند ، نکند آن دورترها نیمه شب در آغوشم میگیری … !

0 0 92

تنهایی یعنی : با خیالت بیشتر خاطره دارم تا با خودت !

3 1 28
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

امروز آرزو دارم فاصله نباشد میان تو و تمام احساس های خوبت
تو باشی و …
شادی باشد و …
یک دنیا سلامتی !
و امضای خدا پای تمام آرزوهایت

5 0 21

دلم رنج عجیبی میبرد از دوری ات ، اما
نجابت میکند ، مانند بانوهای ایرانی !

3 0 38
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

وقتی “رفتی” تا آخر “برو” وقتی
“ماندی” تا آخر “بمان”
این تن … خسته ست !
از نیمه رفتن ها
از نیمه ماندن ها

2 0 28

پاییزت پر از آرزوهای قشنگ
اولین لحظه های پاییزت پر از نم نم باران خوشرنگ
و من آرزومند آرزوهایت

0 0 14

تمام برج ها را گفته ام مراقب تو باشند
تا در دلم بنشینی و مهر آباد شوم

1 0 23
مهمان ( فرزانه جووووووووون ) در

اس ام اس عاشقانه

کاش برای مشاوره پیش تو می آمدم
آخر تو برای قلب من ، آشنا تر از خودمی !

1 0 15
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

زیر چتری که برای یک نفر است تو بمان !
من به کنارت بودن قانعم

3 6 32

مرا پرتاب کرده ای در دل فراموشی ها
آن چنان دورِ دور
که حتی نامم ببرند یادت نمی آید

2 0 21

بر دوش دلم بار غمت سنگین است
دور از تو همیشه قلب من غمگین است

3 0 15

ابر گریه میکند از دوری نبودنت
باد ناله میکند از بی صدا گذشتنت
مرگ زنده میکند این عاشق دیوانه را
آب جاری میکند این قصه نبودنت
گشته آشفته دلم از انتظارت ، یار من
چشم زاری میکند از دیرتر رسیدنت

2 0 11

هیچگاه فصل اول زندگیتان را با فصل بیستم زندگی کسی مقایسه نکنید

1 1 35
tanha ( تنها-اهر ) در

اس ام اس فلسفی

تو عشق بودی
این را از رفتنت ، فهمیدم

2 0 42

بعضیام انقد خوبن که باید زیر لحظه هایی که پیش شون هستی کاربن بذاری !

6 0 61

شکفتن فقط مخصوص جوانه زدن دانه در فصل بهار نیست
وقتی قلب انسانی از مهر برای انسانی می تپد اوج بهار است

4 0 26

میگویند : زندگیت را پای یک “نفر” نگذار
کاش میدانستند که یک نفر نیستی !
تو یک “دنیایی”

6 0 36

هر طرف ، آیاتی از خوشحالی است
زین میان ، جای تو تنها خالی است

0 0 19

اگر میدانستی برای دو دقیقه شنیدن صدایت چه ها میکنم
خودت که هیچ
دقیقه ها هم شرمنده میشدند

11 6 40

در شعرهایم “من” و “تو” بسیار است
اما قحطی “ما” آمده انگار !

2 0 29
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

هرگز به “این نیز بگذرد” ها دل خوش مدار که چون بگذرد چیزی جز عمرت را با خود نبرده است

1 0 29