تاریکی اتاقم شکسته می شود با نوری ضعیف …
لرزشی روی میز کنار تختم میفتد …
از این صدا متنفر بودم اما …
چشم هایم را میمالم …
new message …
تا لود شود آرزو می کنم … کاش تو باشی …
سکوت می کنم ، آرزوی بی جایی بود !

9 38 431
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

من فقط می خواهم
اندازه ی یک سوم
یک چهارم
یک پنجم
یک شیشمِ
عمرم
خوشبخت زندگی کنم
و ده بار
پشت سر هم
قرص ماه را با تو ببینم

3 0 22

عمق تفاوت دردها را کشف کنیم که به دنبال درمان مشترک تنهاتر نشویم !

0 17 15

من و شب
جاده را پشت سر گذاشتیم
در انتهای راه
شب
خورشید را به آغوش کشید
من
جای خالی تو را …

2 0 24
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

من شب ها خیالبافی می کنم
و روزها روزگار رج به رجش را می شکافد

2 0 18

پر کردی خالی دلم را ، از نبودنت ، و تنهاییم لبریز شد

2 3 20

دیروز …
حالمان به هم خورد و عاشق شدیم
امروز …
حالمان به هم می خورد که عاشق شدیم

0 3 20

مادربزرگ می گفت :
هرگاه ستاره ای پر نور شود
آدمی به دنیا می آید
هرگاه ستاره ای سقوط کند
آدمی می میرد
شاید راست می گفت
اما …
ستاره ای آن دور دورهاست
گاه خاموش می شود
گاه سوسو می زند
آن ستاره منم
نه زنده اس
نه می میرد

3 1 25

از این همه درخت زبان بسته
برگی باقی نمی گذارد
بادی که تو 
در جهانم کاشته ای

1 0 18

لطف کن پیش من از دلبر و معشوق نگو
پیش یک آدم معلول نباید بدوی

0 0 32
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

به قلبم دستور دادم
آرام بزند
وقتی نام تو را می برند
اما حقیقت اینست
که من فرماندار خوبی نیستم

1 0 22

ابر خیالم بارید …
باران آرزوهایم روی سرش فروریخت
اما …
او با بیخیالی چترش را باز کرد و روی سرش گرفت

0 0 13

تمام خاطره ها به “تو” ختم میشود ، در چهار راه یاد ایستاده ای !

2 0 24

از همان زمان کودکی هرکه را دوست داشتیم ، وقت رفتنش که میشد یا بی خبر میرفت یا با وعده ی دروغ برگشتنِ زود رهایمان میکرد ! که ناراحت نشویم یا شایدم مانع رفتنش نشویم ! از همان کودکی به ما یاد میدادند آنکه دوستش داری رفتنش ناگهانی است ، بی خبر است ، ما چرا نمیخواهیم این را یاد بگیریم ،
نمیدانم …

4 1 37

نعمت چیست ؟
به حضور من در کنار شماها نعمت گفته میشود ! بعله

3 7 26
tanha ( تنها-اهر ) در

اس ام اس طنز

می خواهمت !
چنان که شب خسته خواب را …

5 0 17

کسی رو انتخاب کن که طوری بهت نگاه کنه که انگار یک معجزه ای …

1 0 30

دل نیست کبوتر که چو برخاست ، نشیند !
از گوشه ی بامی که پریدی ، پریدی …

2 0 23

کسی ما را نمی پرسد
کسی ما را نمی جوید
کسی تنهایی ما را نمی گرید
دلم در حسرت یک دوست …

0 1 23

بعضی وقت ها چیزی مینویسی فقط برای یک نفر ، اما دلت میگیرد وقتی یادت می افتد که هرکسی ممکن است
بخواند جز آن یک نفر

2 0 24

عزیزترین آدما مثل تکه های پازل اند
نباشن هیچ چیز دیگه ای نمیتونه جاشونو پر کنه

3 1 25