میدونی سخت ترین کار دنیا چیه ؟ غریبه فرض کردن یک آشنا …

5 9 72

کوچه ی ما هیروشیماست !
رد که می شوی …
عده ای سرگیجه می گیرند
عده ای چشمشان می سوزد
من هم که تا چندین نسلم ، عاشق تو شده است

0 0 11

آموخته ام که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد ، فقط دستی برای گرفتن دست او و قلبی برای فهمیدن اوست

0 0 16

عصر بارانی و چایی … توی ایوان بوی نم
در خیالم با تو خوش بودن شدیدا ساده است

0 2 31

هیچ کس … هیچ کس نمی داند
به نگاهت چه عادتی دارم
هیچ فرقی نمی کند دیگر
اینکه با تو چه نسبتی دارم

2 0 21

برای آمدنت
در هیچ معبدی
شمع روشن نمی کنم
دلم روشن است
می آیی !

0 0 22

این روز ها هنرمند شده ام ، غم می کشم با لبخند

0 13 25
tanha ( تنها-اهر ) در

اس ام اس عاشقانه

به خلوت یک نفره ام طعنه نزن
اینجا مدتهاست که یک + یک میشود یک

0 0 22

مورد داشتیم پسره با دختره تو خیابون بودن بابای دختره دیدشون گفته : دخترم دوستت چرا حجابشو رعایت نمیکنه ؟ مگه نگفتم با اینجور دخترا نگرد ؟

0 0 29

ما خانواده ی افتاده ای هستیم …
مادرم از پا
پدرم از کار
و من از چشم های تو

0 1 35

باران که بیاید ، از من جای کفشی باقی خواهد ماند و از تو مشتی خاطره ی باران خورده

0 0 25
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

روش جدید دلبری با اعتماد به نفس بالا : میتونم یک میم بعد اسمتون داشته باشم ؟ !

1 0 24
tanha ( تنها-اهر ) در

اس ام اس طنز

بعضیا رو باید ورداری ببری روانپزشک بگی :
دکتر اینو میبینی ؟ بی زحمت واسه اطرافیانش قرص آرام بخش تجویز کن !

0 0 30

قلبم تیر می کشد
این تنها طرحی ست که از تو در سینه ام یادگار مانده است

0 1 23

من ؟ !
نه پشت سریت …
شیرین ترین دیالوگی که از معلم می شنیدیم
یادش بخیر

0 2 31
tanha ( تنها-اهر ) در

اس ام اس طنز

کاش میفهمیدی من فقط دیدنت را به هر کس ترجیح دادم
چه برسد به بودنت !

1 2 38

مورد داشتم پسره واسه دختره رگشو زده بعد تو بیمارستان عاشق یه پرستار شده !

0 0 24

یکی بود …
الانم هست
اما دلش یه جای دیگست

0 0 33
Bajgan ( مرتضی شهریاری ) در

اس ام اس عاشقانه

اینجا فقط دوست داشتن بهانه میشود برای باهم بودن
اما من تو را بهانه میکنم برای اینجا بودن

1 0 21

گاهی اگر مال دزدیده شده ات را از دزد بخری باز هم سود کردی
حالا شب هایم را به من چند میفروشی ؟

0 0 32
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

می شود از امشب قانون تازه ای در زندگی بنا بگذاریم
همواره بکوشیم قدری بیش تر از نیاز ، مهربان باشیم
(جی ام بری)

1 0 16