خدایا بفهمان بی تو چه میشود ، اما نشانم نده …
اما هم بفهمان و هم نشانم بده ، که با تو چه میشود !

4 5 131

خدایا …
ما برای داشتن دست های تو ریسمان نبسته ایم ، “دل” بسته ایم
همین که حال دلمان خوب باشد ، برایمان کافی ست

1 1 29
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس فلسفی

تکرار را دوست دارم
تکرار آن لحظه های کوتاه
تکرار آن صدای آرام با چاشنی دستپاچگی
تکرار آن “بریم؟ ” ها
من …
تکرار لحظه های با تو بودن را دوست دارم
من …
تکرار لحظه های با تو بودن را “میخواهم”

2 2 26

اگه مسیرت جلوی آینه افتاد به اون رفیقمون بگو دلمون براش تنگ شده

1 0 23

میان همین نت ها بود که رسیدی
زیباترین لحظه ی تصنیف هستی
اینجا … زمین …
رسیدنت مبارک
“تولدت مبارک”

0 0 10

قدیما پسرا ۱۶ سالگی زن می گرفتن
دخترا هم ۱۳ سالگی شوهر
بعد هی میگن نسل جدید پر رو شده !
هر جور حساب می کنم می بینم اونا خیلی پر روتر بودن !

0 0 16

شاید برای “تو” فراوان باشند کسانی که اندازه ی من دوستت دارند
اما برای من …
کم که هیچ !
وجود ندارد کسی که اندازه ی “تو”
دوستش داشته باشم

0 5 30

من وقتی پیر شدم و پسرم ازم پرسید : بابا ، جوون که بودی ، عشقت کی بود ؟ با دست به آشپزخونه اشاره میکنم و میگم : اوناهاش اونجا !

1 1 31
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

سرِ جانم
با خدا شرط بسته ام
که تو … از من دلتنگ تری !
برگرد تا هر دو زندگی را نباخته ایم

1 0 21
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

برای کسی که میگوید
صدایش گرفته
سرش سنگینه ، و آب ریزش بینی دارد
هی نسخه نپیچید !
شاید بغضی در گلویش ترکیده باشد

0 2 23

آدمی که میگه بی خیال ، کلی حرف برای گفتن داره فقط دیگه حوصلشو نداره

0 0 25

“عادت” ویرانت میکند
“عادت” کن …
“عادت” نکنی

1 0 18
Bajgan ( مرتضی شهریاری ) در

اس ام اس عاشقانه

دست شکسته را تنگ در آغوش می گیرد …
گچ
و آدم ها …
از قلب های شکسته عبور می کنند !

1 0 21
taranom baran ( ترنم باران ) در

اس ام اس عاشقانه

تو همه چیز من بودی
اما زمان همه چیز را حل میکند

0 2 18
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

مقصد …
مال شهر قصه ی بچه گی ها ست
دنیای آدم بزرگ ها ، فقط جاده دارد

0 0 17

من هنوز گاهی یواشکی خواب تو را می بینم
یواشکی نگاهت می کنم
صدایت می کنم
بین خودمان باشد
اما من …
هنوز تو را یواشکی دوست دارم

2 0 25
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

شنیدمت که نظر می کنی به حالِ ضعیفان
تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت !

0 47 19

برای بازگشتت شمع ها را روشن نگاه میدارم
پس تا نامت در دل جاریست باز گرد

0 0 12
مهمان ( محمد امین ) در

اس ام اس عاشقانه

“دوستت دارم” و این جمله هیچ قیدی ندارد !
در بند زمان و مکان آن نباش

2 0 21
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

لحظه های زندگی ام حسودند
به لحظه های زندگی ات حسادت میکنند
لحظه های زندگی تو …
با حضور تو رقم میخورند
لحظه های زندگی من …
بی حضور تو

0 0 19
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

روابط مانند پرندگان هستند
اگر آنها را خیلی محکم نگه دارید می میرند
اگر خیلی سست نگه دارید می پرند
اگر آنها را با مراقبت و دقت نگه دارید
برای همیشه کنارتان خواهند ماند

0 0 17
bavar ( بــاور ) در

اس ام اس فلسفی