تو که سرد میشوی من از دهان می افتم

4 0 111

دیگر چه فرق می کند
شیشه های این شهر
سیاه باشد یا نه
وقتی تو پشت هیچ پنجره ای نباشی

4 0 26

چنان بر خاطراتت باریده ام ، به هر بندی بیاویزی خیسِ من اند !

2 0 19
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

بعضیا هستن اینقد ماهن که میخوای هی نگاشون کنی …
چیه ؟ چرا همتون زل زدین به من !

1 0 18

خوشحال باشی ، همانی که می خواستی شد
دارم می روم بی سروصدا
همانطورکه آمده بودم بی سروصدا

1 5 14

شک ندارم
اشک می ریزند ماهی ها در آب
اشک ماهی ها نباشد
آب دریا ، شور نیست !

6 1 25

تو کز نجابت صدها بهار لبریزی
چرا به ما که رسیدی همیشه پاییزی
ببین سراغ مرا هیچ کس نمی گیرد
مگر که نیمه شبی غصه ای ، غمی ، چیزی

1 1 31

اینایی که شب بدون پتو میخوابن برا پشه ها مثل وای فای رایگان میمونن !
بدون زحمت متصل میشن

1 0 26

تویِ شیرینی ، تو اول ! قند ، دوم میشود !
مزه ی سوهان اعلا پیش تو گم میشود
بین قطاب و گز و نُقلِ محلّی ، ساده است
حدس اینکه طعم لبهای تو چندم میشود !

6 0 17
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

“عزیز بودن” جرم نیست ، امتیازیست که “تو” در قلب من داری و “خیلی ها” ندارند

5 20 45

من فقط می خواهم
اندازه ی یک سوم
یک چهارم
یک پنجم
یک شیشمِ
عمرم
خوشبخت زندگی کنم
و ده بار
پشت سر هم
قرص ماه را با تو ببینم

3 0 22

عمق تفاوت دردها را کشف کنیم که به دنبال درمان مشترک تنهاتر نشویم !

0 17 13

من و شب
جاده را پشت سر گذاشتیم
در انتهای راه
شب
خورشید را به آغوش کشید
من
جای خالی تو را …

2 0 24
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

من شب ها خیالبافی می کنم
و روزها روزگار رج به رجش را می شکافد

1 0 18

پر کردی خالی دلم را ، از نبودنت ، و تنهاییم لبریز شد

2 2 19

دیروز …
حالمان به هم خورد و عاشق شدیم
امروز …
حالمان به هم می خورد که عاشق شدیم

0 3 19

مادربزرگ می گفت :
هرگاه ستاره ای پر نور شود
آدمی به دنیا می آید
هرگاه ستاره ای سقوط کند
آدمی می میرد
شاید راست می گفت
اما …
ستاره ای آن دور دورهاست
گاه خاموش می شود
گاه سوسو می زند
آن ستاره منم
نه زنده اس
نه می میرد

3 1 25

از این همه درخت زبان بسته
برگی باقی نمی گذارد
بادی که تو 
در جهانم کاشته ای

1 0 18

لطف کن پیش من از دلبر و معشوق نگو
پیش یک آدم معلول نباید بدوی

0 0 32
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

به قلبم دستور دادم
آرام بزند
وقتی نام تو را می برند
اما حقیقت اینست
که من فرماندار خوبی نیستم

1 0 22

ابر خیالم بارید …
باران آرزوهایم روی سرش فروریخت
اما …
او با بیخیالی چترش را باز کرد و روی سرش گرفت

0 0 13