سلامتی پسری که با چشم های خیس وارد ساندویچی بغل “تالار عروسی” شد و گفت : امشب عروسی “عشقمه” ، بندری بزار !

7 11 121

وسعت داشتن آرزوهای زیبا برای کسانی که دوستشان داریم گفتنی نیست
به وسعت تمام ناگفته ها برایت آرزوهای زیبا دارم

3 0 13

و تو فکر میکنی خاموش شده اند ، دلتنگی هایی که هر روز ساکتشان میکنم
دلواپسم ، کجای قصه مان سکوت کرده ای که تو را نمیشنوم

1 0 41
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

من ماندم و ۱۶ جلد لغت نامه که هیچ کدام از واژه هایش مترادف “دلتنگی” نمیشود
کاش دهخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد !
درد دارد

4 0 25

کوچولو
موچولو
لولو
مولو
هلو
نونو

این پیام صرفا جهت غنچه کردن لب های شماست و فاقد هرگونه ارزش دیگری میباشد

0 0 15

بی تو …
بدون شرح
می میرم

3 1 30

نمی دانم تا کی دوستم داری
هرجا که باشد
باشد
هرجا تمام شد
اسمش را می گذارم
آخر خط من
باشد ؟

1 0 22
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

تولد “تو”
تولد من است
چون وقتی تو می آیی …
من زندگی میکنم
پس تولدمان مبارک !

2 0 20

خرد تا به زنان میرسد ، نامش مکر میشود
و مکر تا به مردان میرسد ، نام عقل میگیرد
درخواست توجه به زنان میرسد ، نامش حسادت میشود
و حسادت تا به مردان میرسد ، میشود غیرت

1 0 41

ماندگار باش
نه یادگار !
یادگاری زیاد دارم …

3 0 44

هر بار که تبخیر شد از ذهن خیالت
آن سوی دگر خاطره ات در میعان است

1 0 13

هیچکس حق ندارد به طرفش بگه تو واسه من چیکار کردی ؟
تو ۶ میلیارد آدم تو رو پیدا کرده دیگه واست چیکار کنه !

2 0 41

میگن بوسیدن گناهه !
ولی یه جاهایی باید بعضی ها رو ببوسی بذاری کنار

بپیچون …
ولی نه کسی رو که خودش جاده چالوسه

1 0 41

“پاییز” اتفاق زردی است که می تواند ناگهان در آغوش هر فصلی بیفتد !

1 0 43

مرد واقعی …
مردیه که وقتی یه دختر رو دوست داره ، باید برای بقیه دخترا نماز میت بخونه !

3 2 45

یادت میاد میگفتی آسمون اگه زمین بیاد
همیشه عشقمی دوست دارم زیاد
هنوز ازین دروغه تو خوشم میاد

1 0 28

من تمنا کردم که تو با من باشی
و تو گفتی هرگز هرگز
پاسخی سخت و درشت
و مرا غصه ی این هرگز کشت

1 8 20

علت بی خوابی ام را چگونه بگویم ؟ !
خاطرات نامردی های تو هر شب از سقف اتاقم چکه میکند

1 1 25

اگر بدانید بسیاری از مردم هزاران بار بیشتر به یک سردرد معمولی خود اهمیت می دهند تا به خبر مرگ من و شما ، دیگر نگران نخواهید شد که درباره شما چه فکری می کنند !
(دیل کارنگی)

2 1 21
tanha ( تنها-اهر ) در

اس ام اس فلسفی

ز بس به دامن شب اشک انتظارم ریخت
گل سپیده شکفت و سحر رسید ، بیا
ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم
ز غصه رنگ من و رنگ شب پرید ، بیا

0 0 13