خدایا …
بدون نوازش های تو … میان دست های زندگی مچاله می شویم …
نوازشت را از ما نگیر … !

3 0 103
mehr337dad ( مهرداد شعبانی ) در

اس ام اس عاشقانه

لطفا توجه کنید
.
.
.
.
.
مرسی که توجه کردید
خیلی وقت بود کسی بهم توجه نکرده بود
ایشالله تو شادیاتون جبران کنم

احساس را فلک نکنیم
این طفل معصوم
چه میداند منطق چیست !

0 0 13

من پی سیب دلت روی بهشت خط زده ام
که بهشت با تو همین جاست
نمیدانی تو …

0 0 21

من جنگجوی خوبی هستم اما تو دیگر هدف خوبی برای جنگیدن نیستی

0 0 18

میگن قهر کار بچه خوشگلاست
.
.
.
.
.
با همتون قهرم

0 0 12

تلخی رفتنت را تاب آوردم
اما دلتنگی غروب های جمعه بعد از تو مرا از پای در آورد

0 0 7

مردن هیچگاه به اندازه فراموش کردن نیست
میمیرم اما فراموشت نمیکنم

1 0 17

یکی تو زندگیمه
که زندگیمه …

0 0 26

پلی چوبی و پوسیده بر رودخانه ای طغیانگرم
چه بیهوده است انتظارِ عبورِ تو

0 0 14

این که چه داشته باشی …
یا چه کسی باشی ، یا کجا باشی ، یا مشغول چه کاری باشی …
تو را خوشبخت یا بدبخت نمی کند
فکر تو ، تو را خوشبخت یا بدبخت می کند

1 0 11

تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد
اندیشه های منفی خود اوست

0 1 11

سرم را نه ظلم می تواند خم کند نه مرگ ، نه ترس
سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود مادرم
از اعماق وجودم اعتقاد دارم که هر روز ، روز توست

0 0 24

زنان قبل از مادر شدن ، “پری” و بعد از مادر شدن تبدیل به “فرشته” می شوند
فرشته ی زمینی روزت مبارک

0 0 12

زن شکوفه ایست که هنگام غنچه بودن ، دوست داشتنی موقع گل کردن ، عشق ورزیدنی و در وقت پژمردن ، پرستیدنی است
پیشاپیش روزت مبارک ای گل زیبای خلقت

0 0 11

چه لذتیست
نزدیک بودن به تو !
چه چیز در دستانت داری
که به گرمایش
حتی در جهنم هم محتاجم ؟
تو کیستی که من اینگونه با تو هم بی تاب وجودت می شوم ؟ !
مادر

0 0 7

شناسنامه رو بیخیال !
محل تولد من
آغوش گرم و پر محبت توئه مادرم
روزت مبارک

0 0 10

یک بوسه مادرم بود که مرا نقاش کرد
روزت مبارک !

0 0 9

مادر فقط کسی نیست که مرا به دنیا آورد
مادر کسی است که از راه رفتم فهمید حالم خوب نیست
روزت مبارک !

0 0 9

صدای خنده ی مادرم ، حتی غم هایم را هم می خنداند !
روز مادر مبارک

0 0 7

زن بودن کار مشکلی است
مجبوری مانند یک بانو رفتار کنی
همانند یک مرد کار کنی
شبیه یک دختر جوان به نظر برسی
و مثل یک خانم مسن فکر کنی
ای بزرگ هنرمند زمان ، خسته نباشی
پیشاپیش روز همه شیر زنها مبارک

0 1 5