من از این “انتخاباتی” که میگویند سر در نمی یارم
انتخاب من فقط “تو” بودی لعنتی
که نیستی …

2 2 116
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

وقتی توانِ دلبری دارد ، چرا پرواز ؟
طاووس ، دیدِ دیگری نسبت به پَر دارد !

0 0 35
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

گوشهایم را می گیرم
چشم هایم را می بندم
زبانم را گاز می گیرم
ولی حریف افکارم نمی شوم
دلتنگم !

2 3 36

هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت
باید آنها را همانگونه که یک بار اتفاق افتاده اند فقط تنها به خاطر آورد !

0 0 28

آیا میدانستید :
داشتن یه دوست خوب ، با حال و با جنبه باعث افتخاره ؟
.
.
.
خوشحالم که باعث افتخارتونم دوستان گلم

2 0 26

میبندم و باز میکنی
من “دل” را به مهرت ، تو “من” را از سرت !

0 1 36
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

خداوندا
تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم
مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را
مبادا گم کنم اهداف زیبا را
دلم بین امید و ناامیدی میزند پرسه
میکند فریاد میشود خسته
مرا تنها تو نگذاری

2 0 30

می آیی !
کی ؟
صورتم غم گرفته و از درون پیر گشته ام
آمدی بدان عمر زمانه نبوده !
لحظه های بی تو مرا به این روز کشانده

1 0 11

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد
بیشتر تنهاست !
چون به هیچکس جز همان آدم نمی تواند بگوید
چه احساسی دارد …
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند
تنهایی تو کامل می شود

0 0 28

تو خودت آسمانی
به حجم کوچک پنجره ها دل نبند …

1 0 29

دست و پایی می توان زد ، بند اگر بر دست و پاست
وای بر حال گرفتاری که بندش بر دل است !

1 0 35
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

به کجا چنین شتابان ! اندکی آهسته تر
آنچه با خود می بری قلب ترک دار من است

0 2 33

به سلامتی اونایی که چه عشقشون پیششون باشه چه نباشه چشمشون مثل فانوس دریایی نمی چرخه

0 0 38

اصن پولدار شدن رابطه ی مستقیمی داره با “پدر”
حالا بگو چرا ؟
یا باید پدرت در اومده باشه
یا باید پدر بقیه رو در آورده باشی
یا باید پدرت پولدار باشه
یا باید پدر زنت پولدار باشه !

0 0 24

راستش را بخواهی امروز هیچ اتفاق خاصی رخ نداد
فقط حدود نیمه شب باران کوتاهی بارید
اما زار زار

0 0 30

خدایا …
ما برای داشتن دست های تو ریسمان نبسته ایم ، “دل” بسته ایم
همین که حال دلمان خوب باشد ، برایمان کافی ست

1 1 36
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس فلسفی

تکرار را دوست دارم
تکرار آن لحظه های کوتاه
تکرار آن صدای آرام با چاشنی دستپاچگی
تکرار آن “بریم؟ ” ها
من …
تکرار لحظه های با تو بودن را دوست دارم
من …
تکرار لحظه های با تو بودن را “میخواهم”

2 2 30

اگه مسیرت جلوی آینه افتاد به اون رفیقمون بگو دلمون براش تنگ شده

1 0 30

میان همین نت ها بود که رسیدی
زیباترین لحظه ی تصنیف هستی
اینجا … زمین …
رسیدنت مبارک
“تولدت مبارک”

0 0 11

قدیما پسرا ۱۶ سالگی زن می گرفتن
دخترا هم ۱۳ سالگی شوهر
بعد هی میگن نسل جدید پر رو شده !
هر جور حساب می کنم می بینم اونا خیلی پر روتر بودن !

0 0 30

شاید برای “تو” فراوان باشند کسانی که اندازه ی من دوستت دارند
اما برای من …
کم که هیچ !
وجود ندارد کسی که اندازه ی “تو”
دوستش داشته باشم

0 5 36