گاهی آدم ها انقد سریع میروند ، که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند …

1 0 63

و زندگی …
از اونجایی معنی پیدا کرد …
که اسم تو
فکر تو
با بند بندِ جسم و روحم عجین شد

2 0 8

انتظار واژه قشنگی بود برای وقتی که او در راه بود
انتظار تلخترین واژه میشود وقتی میدانی قرار نیست بیاید
هر ثانیه مرگ است انتظار کسی که میدانی نخواهد آمد
و من همیشه در انتظار !

0 0 8

پاییز هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد
با این همه
از منبر بلند باد
بالا که می رود
درخت ها چه زود به گریه می افتند !

0 0 7
farzaneh joooon ( فرزانه جوووووووووووون ) در

اس ام اس عاشقانه

فراموشی سخت است
گاهی زمانی فراموش می شود که عقل خاموش باشد

0 0 6

وای از روزی که خدا بخواهد جانم را بگیرد !
من چگونه تو را به او بدهم ؟ !

0 0 6

پیش بیا ، این روزها بیشتر از همیشه به این پیشامد نیاز دارم

2 0 16

زمزمه عاشقانه هر روز من ، تکرار قشنگ نام زیبای توست
که به لحظه لحظه ام ، معنا می بخشد …

2 0 10

هر شب کلمات ، برای از تو گفتن با هم درگیر می شوند
بیا دستی بر سر این واژه های بیقرار بکش
و بگذار یک شب به آرامش بخوابم

4 5 7
farzaneh joooon ( فرزانه جوووووووووووون ) در

اس ام اس عاشقانه

بسلامتی عشقم که فقط یه دروغ گفت :اونم این بود همیشه کنارتم !

0 0 14
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

نداشتنت …
فقر مطلق است
آنجا که دست هایم زیر صفر
دلم پر از زمستان است !

4 0 13

خوش بین نیستم !
ولی این بغض خوش خیم است
وقتی خفه ام نمی کند !

0 0 8
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

هر آن دیدید از دو نفره ها فقط یک نفرشان سرما خورده است می توانید به عشق شک کنید ، سرما را تنها باید دو نفره خورد !

1 0 26

ریشه نداره
دوام داره
رویای تو

0 0 10

اگر بازهم گذرت به دیار من افتاد ، لحظه ای به پنجره نیمه باز خانه ام رو کن
شاید هنوز چشم براهت باشم

1 0 18

اخم هیچ پاییزی را دوام نمی آورد ، دلی که به بهار لبخند تو عادت کرده باشد

5 0 10
Talkhak ( تــلــﺦـــڪ ) در

اس ام اس عاشقانه

برگ ریزان که باشد
باد سرد که بوزد
باران که بیاید
خلاصه بگویم
پاییز که باشد
از همیشه تنها ترم
و عاشق تر

2 0 11

هر روز صبح
یک تاب خالی را هل می دهم
تا به یاد داشته باشم
آدم ها به اوج که می رسند
دست ها را فراموش می کنند

0 0 13

دلم شکست ، حواست هست
تمام آرزوی من ، به گِل نشست

0 2 12

راه را ، با تو بیایم !
یا با تو ، راه بیایم ؟
گیج مانده ام
تو
تمام راه هایم را که گرفته ای !

3 0 8
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

فلسفه فاصله میان انگشتان را نمی فهمیدم !
تا این که دستم را گرفتی

0 0 15