تو خیلی خوب بودی !
تنها چیزی که کم داشتی …
لیاقت بود !

1 10 73

جانم به لب رسید
و تنم به تابوت !
برخیز و بیا …
شاید به نمازم برسی !

0 0 13

هر کس هر جا که دلش می خواهد بایستد
به کسی اجازه اینکه به جای تو در قلبم بنشیند نخواهم داد

1 0 7

هر از گاهی زنگی بزن
سراغی بگیر
پیامی بده
احوالی بپرس
خیلی نگذشته است از روزهایی ک نفست بودم !
گله ای نیست …
خودم آرزو کردم که به هرچه دوست داری برسی
“تو” هم به “او” رسیدی

0 0 11

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر ، نامه رسان من و توست
گوش کن ، با لب خاموش سخن میگویم
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

0 0 5

هر بار که گفتم دوستت دارم ، سکوت کردی !
حرف های من سنگین بود یا گوش های تو ؟

1 0 7

می گویند هر سن و سالی که داشته باشی
اگر کسی نباشد
که با یادش
چشمانت
از شادی یا غم پر اشک شود
هرگز زندگی نکرده ای
و من این روزها
زندگی می کنم

4 0 22

زن بودن مثه ققنوس است
هی آتش می گیری و باز ناامید نمی شوی
واز خاکسترت زن متولد می شود
زن قداست دارد
برای با او بودن باید مرد بود نه نر

0 0 17
tanha ( تنها-اهر ) در

اس ام اس عاشقانه

نگران نباش …
خوب می دانم با حسرت نبودنت چگونه تا کنم
فقط برایم بنویس هنوز هم لبخند میزنی

3 0 10

وسعت داشتن آرزوهای زیبا برای کسانی که دوستشان داریم گفتنی نیست
به وسعت تمام ناگفته ها برایت آرزوهای زیبا دارم

0 0 5

و تو فکر میکنی خاموش شده اند ، دلتنگی هایی که هر روز ساکتشان میکنم
دلواپسم ، کجای قصه مان سکوت کرده ای که تو را نمیشنوم

1 0 33
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

من ماندم و ۱۶ جلد لغت نامه که هیچ کدام از واژه هایش مترادف “دلتنگی” نمیشود
کاش دهخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد !
درد دارد

3 0 20

بی تو …
بدون شرح
می میرم

2 1 17

نمی دانم تا کی دوستم داری
هرجا که باشد
باشد
هرجا تمام شد
اسمش را می گذارم
آخر خط من
باشد ؟

1 0 17
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

ماندگار باش
نه یادگار !
یادگاری زیاد دارم …

3 0 34

هر بار که تبخیر شد از ذهن خیالت
آن سوی دگر خاطره ات در میعان است

1 0 12

هیچکس حق ندارد به طرفش بگه تو واسه من چیکار کردی ؟
تو ۶ میلیارد آدم تو رو پیدا کرده دیگه واست چیکار کنه !

2 0 29

میگن بوسیدن گناهه !
ولی یه جاهایی باید بعضی ها رو ببوسی بذاری کنار

بپیچون …
ولی نه کسی رو که خودش جاده چالوسه

1 0 34

“پاییز” اتفاق زردی است که می تواند ناگهان در آغوش هر فصلی بیفتد !

1 0 36

مرد واقعی …
مردیه که وقتی یه دختر رو دوست داره ، باید برای بقیه دخترا نماز میت بخونه !

3 1 39