فکر کنم
به بوی عطر تو حساسیت دارم
همین که در ذهنم می پیچد
از چشم
اشک می آید …

7 0 90
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

دلم سیگار میخواهد ولی نه برای کشیدن ، برای داغ کردن دستی که خوبی میکند

0 0 3

نه برف باریده
نه عمر گذشته
و نه من در آسیاب سفید کرده ام موهایم را
فقط ، روزی که رفتی
دنیا تمام شد !

0 0 2
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

در تلاطم آغوشت
احمقانه است شناگر ماهری بودن
در تو
تنها باید غرق شد

0 0 1
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

یه شبهایی هم هست …
حالت بده ها
اما خوبی !
این خوب بودن فقط بخاطر حضور بعضیاست
بعضیا … چاکریم

0 0 3

چه واژه ی مظلومیست “قسمت”
تمام نامردی های روزگار را به دوش میکشد

0 0 7

برو …
آسوده خاطر
اینجا کسی هست که مقصر همه چیز باشد
“قسمت”
همیشه هست
این روزها جور همه را می کشد

0 0 7

این آدم …
محتوی دل است
با احتیاط حمل شود

0 2 10

حواست باشد !
اعتماد المثنی ندارد …
وقتی رفت یعنی برگشتی ندارد

0 0 7

ماه با خورشید دیشب عشق بازی کرده اند
لکه ای از جای بوسه روی ماه افتاده است

0 0 9
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

کاش
خوب نگاهش می کردم
چشم هایش را به یاد ندارم
و رنگ صدایش را
کاش خوب گوش می کردم
من از تمام او
دست کوچکش را به خاطر می آورم
آن پرنده ی سفید را
که بی تاب رفتن بود
دستم را که باز کردم
برای همیشه پرید

0 0 6

کمی دورتر بایست لطفا !
من دیوانه تر از آنم که بی هوا در آغوشت نگیرم

0 0 13

قاب های خالی تنها
نبودن تو را به دیوار زندگی ام می کوبند
نبودن هایی که هیچ بودنی جبرانش نمی کند

0 0 4

تلاش بیهوده نکن !
چنان مرده ای در من که مسیح هم اگر عبور کند از تو ، بیدار نخواهی شد

0 0 9
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

می آیی و از کنارم رد می شوی بی هیچ نگاهی مشامم پر می شود از بوی خوشت !
پر می شوم از زندگی …

0 1 8

دلگیرم …
از کسی که مرا غرق خودش کرد
اما …
نجاتم نداد

0 0 14
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

می بوسمت …
و مزه ی روحم عوض می شود

0 0 7
Talkhak ( تــلــﺦـــڪ ) در

اس ام اس عاشقانه

تمام دیشب را گریه کردم
دلتنگ بودم
به خودم میپیچیدم
از درد نه
از بی کسی
برای همه کس ، برای همه چیز
برای داشته ها ، برای نداشته ها
برای بودن ها ، برای رفتن ها
برای تمام زندگی ام …
تمام دیشب را گریه کردم
بدون اینکه کسی برایم دلتنگ باشد

0 0 11
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

سکوتم را بده پاسخ که دلگیرم
اسیر قصه ای سخت و نفس گیرم
نگاهم کردی و بستی به زنجیرم
نگیر از من نگاهت را که میمیرم

0 0 3

گاهی دلم تنگ تو میشود …
به تمام دلایلی که نیستی به اجبار آرام میگیرم
چه اجبار تلخی !

0 0 11

دیگر هیچ چیز مشترکی بینمان نیست !
تنها آسمانمان یکیست

0 0 7