گور پدر همه ی فال های قهوه
“من تو را دوست دارم”
بعد از این فقط چای می خورم !

5 0 51

تو گفتی من به غیر از دیگرانم
چونینم در وفا داری چونانم
به غیر از دیگران بودی که امروز
نه میپرسی نه میدانی نشانم ؟

0 0 4

من چه کلمه پوچی ست هنگامی که تو نباشی
و مایی وجود نداشته باشد !

0 0 7

من چو با قامت رخسار تو باشم شادم
فارغ از سیر گل و یاسمن و شمشادم

1 0 2

گوشیمون میخوره زمین سکته میکنیم
دوستمون که میخوره زمین میمیریم از خنده
همچین موجودات داغونی هستیم !

0 1 17

برایم فرقی نمی کند که این شهر لعنتی چقدر ساختمان و خانه و خیابان دارد
وقتی تو در این شهر نباشی ، من برج زهرمارم !

0 0 11

ناگهان دلت می گیرد …
از فاصله بین آنچه می خواستی
و آنچه که هستی
(ژوان هریس)

0 0 19

دلم تنگ است نه برای هرکس ، برای کسی که همه کسم بود و برایم هیچ کس شد

0 2 17

یارو به زنش میگه عزیزم زیاد حرف نزن واسه پوستت خوب نیست
زنش میگه چه ربطی داره ؟ !
مرده میگه میزنمت سیاه و کبود میشی

0 7 13
مهمان ( فرزانه جووووووووون ) در

اس ام اس جوک

هیچ گاه دوست داشتن های پر دلیل را دوست نداشته ام
اصلا معنی ندارد
وقتی کسی می گوید چرا دوستش داری ؟
باید نگاهش کنی
لبخند بزنی
و بگویی
چون دوستش دارم

0 0 13

یک روز خواهی آمد
کاش بدانی
بهار ، هیچ گل مرده ای را زنده نمی کند !

1 0 12

اتاق انتظار دکترها
ترافیک بلوار ها
صف نوبت بانک ها
پشت چراغ قرمز ها
می بینی ، تقصیر من نیست !
این شهر مجبورم می کند مدام بنشینم و به تو فکر کنم

1 1 21

مورد داشتیم دختره رفته امتحان رانندگی بده افسر پرسیده آینه کجاست ؟
دختره گفته تو کیفمه … بدمش ؟
وایسا دنیا ، من میخوام پیاده شم

0 0 22
tanha ( تنها-اهر ) در

اس ام اس طنز

سعی کردم که شود یار ز اغیار جدا
آن نشد عاقبت و من شدم از یار جدا
از من امروز جدا میشود آن یار عزیز
همچو جانی که شود از تن بیمار جدا

1 0 16

نترس عشقم ، این پرنده با مشتی دانه ، اهلی هیچ دلی نمی شود
وقتی پرواز را فقط در آسمان تو آموخته

0 2 13

ماضی ام ، با تو
حال ام ، با تو
ولی …
آینده ام را تباه نکن بی خود !

0 0 18

“بمیرد” آن دل که خواهان “غمت” باشد

0 0 27

تو در قلب من جای داری
و خدا در قلب تو !
تازه فهمیدم …
راز نزدیک تر شدنم را به خدا

2 0 20
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

با اونی باش
که عشقت رو بفهمه
دلتنگیت رو درک کنه
وفاداریت رو ارج بده
محبتت رو وظیفه ندونه
فقط تو رو دوست داشته باشه
قدر یکی مثل تو رو بدونه
فقط با اونی باش …
که تفاوت تو رو با بقیه تشخیص بده !

0 0 35

برای تعبیر تمام رویاهایم ، همین که باشی کافیست …

1 0 22

سیب که هیچ
تمامی باغ را می چینم
اگر در تبعیدگاهمان فقط من و تو باشیم

0 0 22