دوستش دارم ولی میترسم بگویم ، میترسم بگویم و بگوید : مرسی …

2 0 104

و زندگی …
از اونجایی معنی پیدا کرد …
که اسم تو
فکر تو
با بند بندِ جسم و روحم عجین شد

2 0 13

انتظار واژه قشنگی بود برای وقتی که او در راه بود
انتظار تلخترین واژه میشود وقتی میدانی قرار نیست بیاید
هر ثانیه مرگ است انتظار کسی که میدانی نخواهد آمد
و من همیشه در انتظار !

1 0 12

پاییز هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد
با این همه
از منبر بلند باد
بالا که می رود
درخت ها چه زود به گریه می افتند !

0 0 11
farzaneh joooon ( فرزانه جوووووووووووون ) در

اس ام اس عاشقانه

فراموشی سخت است
گاهی زمانی فراموش می شود که عقل خاموش باشد

0 0 11

وای از روزی که خدا بخواهد جانم را بگیرد !
من چگونه تو را به او بدهم ؟ !

0 0 6

پیش بیا ، این روزها بیشتر از همیشه به این پیشامد نیاز دارم

2 0 18

زمزمه عاشقانه هر روز من ، تکرار قشنگ نام زیبای توست
که به لحظه لحظه ام ، معنا می بخشد …

2 0 13

هر شب کلمات ، برای از تو گفتن با هم درگیر می شوند
بیا دستی بر سر این واژه های بیقرار بکش
و بگذار یک شب به آرامش بخوابم

5 5 7
farzaneh joooon ( فرزانه جوووووووووووون ) در

اس ام اس عاشقانه

بسلامتی عشقم که فقط یه دروغ گفت :اونم این بود همیشه کنارتم !

0 0 17
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

زندگی چیست ؟
اگر خنده است چرا گریه میکنیم ؟
اگر گریه است چرا خنده میکنیم ؟
اگر مرگ است چرا زندگی میکنیم ؟
اگر زندگی است چرا میمیریم ؟
اگر عشق است چرا به آن نمیرسیم ؟
اگرعشق نیست چرا عاشقیم

0 0 10

نداشتنت …
فقر مطلق است
آنجا که دست هایم زیر صفر
دلم پر از زمستان است !

4 0 17

توی زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن
حتی سایه ات …
که جاهای تاریک تنهات میذاره

1 0 11
مهمان ( فرزانه جووووووووون ) در

اس ام اس فلسفی

خوش بین نیستم !
ولی این بغض خوش خیم است
وقتی خفه ام نمی کند !

0 0 11
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

زندگی یک اثر هنریست نه یک مسئله ریاضی
بهش فکر نکن ، ازش لذت ببر

1 0 15

هر آن دیدید از دو نفره ها فقط یک نفرشان سرما خورده است می توانید به عشق شک کنید ، سرما را تنها باید دو نفره خورد !

1 0 27

اگر بازهم گذرت به دیار من افتاد ، لحظه ای به پنجره نیمه باز خانه ام رو کن
شاید هنوز چشم براهت باشم

1 0 19

ریشه نداره
دوام داره
رویای تو

0 0 10

اخم هیچ پاییزی را دوام نمی آورد ، دلی که به بهار لبخند تو عادت کرده باشد

5 0 11
Talkhak ( تــلــﺦـــڪ ) در

اس ام اس عاشقانه

برگ ریزان که باشد
باد سرد که بوزد
باران که بیاید
خلاصه بگویم
پاییز که باشد
از همیشه تنها ترم
و عاشق تر

2 0 12

هر روز صبح
یک تاب خالی را هل می دهم
تا به یاد داشته باشم
آدم ها به اوج که می رسند
دست ها را فراموش می کنند

1 0 15