بترس از آدم هایی که عاشق نیستند ولی عاشق کردن را خوب بلدند !

3 4 87

بلندترین شب سال هم خورشید را ملاقات خواهد کرد و این یعنی بوسه گرم خداوند بر صورت زندگی وقتی همه چیز یخ می زند

2 0 8

در قمار دوستی ما باختیم
بی توکل تاس عشق انداختیم
مهر تو خورشید عالم تاب بود
فرق خوبی از بدی نشناختیم
شام نامهری تو کوتاه بود
ما از آن شب های یلدا ساختیم
یلدات مبارک رفیق

0 0 1

گفت : ضمایر را بگو
گفتم : من
گفت : فقط من ؟
گفتم بقیه رفته اند
یلدات مبارک عزیز

0 0 1

همه بهم یلدا رو تبریک گفتن
ولی نمیدونن هر شبی که بدون یار میگذرانم برایم یلداست

0 0 3

در همین حسرت که یک شب را کنارت مانده ام
در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام
سرد می آید به چشم مست من چشمت و باز
از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام

0 0 1

با صدها برش بر مغز هندوانه
یلدا کوتاه نمی آید
اما شیرینی حضورمان تا سحر
کوتاه می کند
بی شک …
گیسوان بلند آخرین شب آذر را

0 0 2

خوشا به حال آنانی که یلدا را جشن می گیرند
من جشن نمی گیرم که هیچ
گاهی اشک هم می ریزم !
از شما چه پنهان
سالهاست یلدای من
یتیم لحظه های بی او بودن است

0 0 3

آری یلداست امشب
شب فال و عشق و انار
و من که بدون تو ، یک دقیقه بیشتر تنهایم
“یلدایت مبارک”

0 0 2

در همین حسرت که یک شب را کنارت مانده ام
در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام
کوچه اما انتهایش بی کسی ست
کوچه ای از بی کسی را بی قرارت مانده ام
مثل دردی مبهم از بیدار بودن خسته ام
در بلندی های یلدا خسته زارت مانده ام
“یلدات مبارک”

0 0 1

حال مرا نه تو میدانی ، نه مردم این آبادی
حال مرا آسمانی میداند …
که مدتهاست منتظر باران است
و زمینی که دلتنگ قدمهای بارانی عابرانش

1 0 8

اسمت چی بود ؟
می خواهم بن بست های زندگی ام را به نامت کنم

0 0 5

قطره قطره میبارد باز ، چه فرق میکند باران یا اشک
هر دو مهمان ناخوانده ی شبهای من اند

0 0 5

بگذار در آغوشت پرواز کنم !
این پرنده بی قفس می میرد

0 0 7

من آخرین فصل زمینم
بارانی تر از بهار
تشنه تر از تابستان
غم انگیز تر از پاییز
سردتر از زمستان
من فصل تنهایی یک عاشقم

0 0 6

در تاب رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد
و آن طشت را ز خون جگر باغ لاله کرد
یا رب به اهل بیت ندانم چسان گذشت
آن روز شد عیان که رسول از جهان گذشت
رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

0 0 7

هر که بشنیده صدای مجتبی
تا ابد شد مبتلای مجتبی
سال ها بهر حسین باید گریست
تا کنی درک عزای مجتبی
شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

0 0 3

سالروز رحلت پیامبر مهربانی و رحمت ، حضرت محمد مصطفی (ص) تسلیت باد

0 0 5

۲۸ صفر رحلت پیغام دار آخرین خاتم نبوت را نگین
حضرت رسول واپسین ، عینیت قرآن کریم ، حضرت رسول اکرم (ص) تسلیت باد

0 0 4

رحلت پیامبر اعظم معراج وصال اوست با حضرت دوست
رحلت جانسوزش را به عاشقان رسالتش تسلیت می گوییم

0 0 7

دوستت دارم و جمله ای ساده تر از این تسکین قلبم نمی شود

1 0 11