شاید کسی که باهاش خندیدی رو فراموش کنی اما کسی که به خاطرش گریه کردی را هرگز !

5 12 106

اگر میدانستی برای دو دقیقه شنیدن صدایت چه ها میکنم
خودت که هیچ
دقیقه ها هم شرمنده میشدند

1 0 2

در شعرهایم “من” و “تو” بسیار است
اما قحطی “ما” آمده انگار !

0 0 3
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

هرگز به “این نیز بگذرد” ها دل خوش مدار که چون بگذرد چیزی جز عمرت را با خود نبرده است

0 0 3

خواستنی هستی
میان این همه خواستن
هنوز
خواستن تو
چیز دیگری است
خودت می دانی بی وفا !

1 0 3

گفته بودی با اولین باران می آیی …
چه حالی دارد زیر باران منتظرت بودن
اما می ترسم آنقدر نیایی که دیگر خیس نشوم

0 0 3
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

کوفیان با ظهور حسین و ما با غیبت تو امتحان شدیم ، به راستی کدامیک سخت تر است ؟
ظهور یا غیبت ؟
العجل یا مولا …

1 0 5

برخورد حسین با حر
برخورد خداست با ما
گناه را که ندید می گیرد هیچ
تحویلمان هم می گیرد عجیب

0 0 6
mahsa ( مهسا ) در

اس ام اس محرم

خدا زمین را آفرید
و اختیارش را سپرد به ۱+۵
۱ – محمد
۲ – علی
۳ – فاطمه
۴ – حسن
۵ – حسین
+
۱ – عباس
جانها فدای این گروه نورانی
التماس دعا

2 0 4
tanha ( تنها-اهر ) در

اس ام اس محرم

نه مثل مختار بعد از واقعه !
نه مثل حر بن ریاحی میان واقعه !
و نه مثل توابین بعد از واقعه !
بلکه مثل عباس (ع) در تمام واقعه
مثل مسلم پیشتاز واقعه
در رکاب کسی باشیم که به انتظارش ایستاده ایم
مبادا در معرکه ی عشق ، غریب بماند

1 0 8
tanha ( تنها-اهر ) در

اس ام اس محرم

بهترین آدمهای زندگی همان هایی هستند که وقتی کنارشان می نشینی ، چایی ات سرد میشود و دلت گرم

0 0 20

اینجا هیچ قرصی آرام بخش نیست ، مگر قرص روی ماهت !

1 0 8

انتخاب ، فرصت ، تغییر
باید “انتخابی” درست داشته باشید تا “فرصتی” مناسب پیدا کنید وگرنه زندگی تان هیچگاه”تغییر” نخواهد کرد

0 0 8

به سوی ماه برو ! حتی اگر خطا رفته باشی ، در میان ستاره هایی

0 0 11

عظمت هر چیزی از نزدیک حس میشه ، جز عظمت دلتنگی که فقط با دور بودن حس میشه

0 0 6

و زندگی …
از اونجایی معنی پیدا کرد …
که اسم تو
فکر تو
با بند بندِ جسم و روحم عجین شد

2 0 16

انتظار واژه قشنگی بود برای وقتی که او در راه بود
انتظار تلخترین واژه میشود وقتی میدانی قرار نیست بیاید
هر ثانیه مرگ است انتظار کسی که میدانی نخواهد آمد
و من همیشه در انتظار !

1 0 15

پاییز هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد
با این همه
از منبر بلند باد
بالا که می رود
درخت ها چه زود به گریه می افتند !

0 1 12
farzaneh joooon ( فرزانه جوووووووووووون ) در

اس ام اس عاشقانه

فراموشی سخت است
گاهی زمانی فراموش می شود که عقل خاموش باشد

0 0 15

وای از روزی که خدا بخواهد جانم را بگیرد !
من چگونه تو را به او بدهم ؟ !

0 1 8

پیش بیا ، این روزها بیشتر از همیشه به این پیشامد نیاز دارم

2 2 20