دلتنگی را چگونه هجی کنم تا درک کنی ؟
چهار ستون بدنم
زیر سنگینی اش
تا خورده است …

6 1 78

دیگر خاطرت عزیز نیست ولی خاطراتت …

0 0 2

هی فلانی ! زندگی شاید همین باشد
یک فریب ساده و کوچک
آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را جز برای او و جز با او نمی خواهی
من گمانم زندگی باید همین باشد
(مهدی اخوان ثالث)

0 0 2

خدایا دیدی ؟ !
کلی باران فرستادی ، تا این لکه ها را از دلم بشویی
من که گفته بودم لکه نیست
زخم است

0 0 3

داغ من بیشتر از آن است که فراموش شود
هر پاییز …
هر زمستان …
من بی تو بودنم را بهانه میگیرم !
بهارها می بارم
تابستان ها می سوزم !
تقویم من بدون تو بیهودگی محض است !

0 0 0

بید مجنون کاشتم ، فکر تو بودم خشک شد !
زرد می شد مطمئنا کاج اگر می کاشتم

0 0 2
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

کاش می شد …
تمام داستان های دنیا را
از دهان تو بشنوم !
تمام عاشقانه های دنیا را
تو برایم تکرار کنی !
اصلا هر چه تو بگویی زیباست !
می دانی
کاش می توانستم
با تمام وجود
صدایت را در آغوش بگیرم !

0 0 6

با آدم های تازه به دوران رسیده رفاقت نکن
به دیواری که تازه رنگ شده نمیشه تکیه داد

0 0 5

خدا همین جاست !
در پس احساست …
انگشت اشتیاقت را بالا ببر ، لمسش میکنی

0 2 3

من دوستت دارم و تو …
بماند
من دوستت دارم !

0 0 7
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

قلابی از اندیشه نیک بر رود حیات بیانداز ، تا زیباترین احساس را صید کنی

0 0 5

دلم سیگار میخواهد ولی نه برای کشیدن ، برای داغ کردن دستی که خوبی میکند

0 0 8

نه برف باریده
نه عمر گذشته
و نه من در آسیاب سفید کرده ام موهایم را
فقط ، روزی که رفتی
دنیا تمام شد !

0 0 9
navid ( نوید رشیدی ) در

اس ام اس عاشقانه

در تلاطم آغوشت
احمقانه است شناگر ماهری بودن
در تو
تنها باید غرق شد

0 0 9
Vahid ( وحید مختاری ) در

اس ام اس عاشقانه

یه شبهایی هم هست …
حالت بده ها
اما خوبی !
این خوب بودن فقط بخاطر حضور بعضیاست
بعضیا … چاکریم

0 1 7

چه واژه ی مظلومیست “قسمت”
تمام نامردی های روزگار را به دوش میکشد

0 0 12

برو …
آسوده خاطر
اینجا کسی هست که مقصر همه چیز باشد
“قسمت”
همیشه هست
این روزها جور همه را می کشد

0 0 8

این آدم …
محتوی دل است
با احتیاط حمل شود

0 2 13

در زندگی
هیچ چیز ارزش نگرانی ندارد
وقتی رویایی مثل “خدا” ساکن قلب باشد

0 0 12

پول چرک کفه دسته
و زن مایع دستشویی
می شوره می بره

0 0 9

حواست باشد !
اعتماد المثنی ندارد …
وقتی رفت یعنی برگشتی ندارد

0 0 8